Przeglądy budowlane , powww Kontrole okresowe stanu technicznego przeprowadzamy szybko i fachowo. Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości . Przeglądy roczne , pięcioletnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynków , ekspertyzy

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek prawny dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez doświaczonych inspektorów posiadających pełne uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzwczych.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przegląd budowlany półroczny
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przegląd budowlany roczny
  • Przegląd budowlany  5-letnie
  • Przegląd instalacji sanitarnych
  • Przegląd instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne

Do chwili obecnej wykonaliśmy kilkaset kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy do współpracy !
kontrole techniczne budynków Warszawa

Darmowy licznik odwiedzin